Zde jsou k nahlédnutí ukázky mé dosavadní práce – perspektivy, půdorysy, inspirace i kresby nábytku.

Preferuji kresbu před prací v grafickém programu – je osobitější, kreativnější a dělá mi radost. 3D modelování má ovšem také velké výhody a nebráním se mu.